Preloader image

TOSH Ekologija


Papirologija za vaš otpad!

|
TOSH wAccounting
Ekološko knjigovodstvo
B2B

TOSH wAccounting

Programski paket, TOSH wAccounting, namijenjen je poslovanju u gospodarenju otpadom. Sastoji se od dva programa TOSH iAccounting i Gospodarenja otpadom. Navedeni programi mogu raditi zasebno, no zajedničkim se radom pokriva cijela tematika zaštite okoliša kroz automatska kreiranja zakonski propisanih obrazaca.

Nakon uspostave aplikacije e-onto, unosom podataka u programe automatski će se generirati podaci u aplikaciji e-onto.

TOSH iAccounting

Program razvijan od nule za potrebe tvrtki koje se bave otpadom s posebnim naglaskom na otkupne stanice. Obuhvaća kompletno robno materijalno poslovanje, fakturiranje te otkup od građana.

Gospodarenje otpadom

Program omogućuje vođenje cjelokupne propisane dokumentacije sukladno zakonskim propisima o gospodarenju otpadom.

Ekološko knjigovodstvo

Vođenje zakonski propisane dokumentacije za gospodarenje otpadom. Izrada Elaborata gospodarenja otpadom.

B2B

Vođenje i pripremu dokumentacije u gospodarenju otpadom za Vaše poslovne partnere prepustite nama.

Preuzimate otpad od proizvođača otpada koji nikada kod sebe nema ispunjen prateći list ili je prateći list zakonski nepravilno ispunjen? Kako bi izbjegli prijevoz otpada bez pravilne dokumentacije, tvrtka TOSH Ekologija izradit će zakonski propisanu dokumentaciju za Vaše poslovne partnere. Na taj način više nećete gubiti vrijeme na podsjećanje poslovnih partnera o nedostavljenim pratećim listovima, a očevidnici o nastanku i tijeku otpada biti će nadopunjeni nakon svakog odvoza otpada. Osim popratne dokumentacije za prijevoz, ispunit ćemo i onto, zakonski propisan obrazac za sve proizvođače otpada, te izraditi godišnju prijavu u Registar onečišćavanja okoliša kako za Vas tako i za Vaše poslovne suradnike.

Vaša dokumentacija gospodarenja otpadom te dokumentacija Vaših poslovnih partnera bit će u potpunosti u skladu sa zakonskim propisima.

O nama

TOSH Ekologija je nastala unutar tvrtke TOSH Informatika d.o.o. te se specijalizirala za vođenje ekološkog knjigovodstva, pripremu potrebne dokumentacije i savjetovanje oko pravilne izrade propisanih evidencija, prvenstveno na području gospodarenja otpadom.

Kao rezultat nastojanja da olakšamo vođenje podataka o gospodarenju otpadom, nastao je i programski paket TOSH wAccounting koji korisnicima omogućava pregledno i pojednostavljeno ispunjavanje potrebne dokumentacije, uz znatnu uštedu vremena.